TAM /Tryggleik, Ansvar og Meistring)

Undervisnings-program som motiverar ungdommar med ulikt problematikk til å fullføra skulen. I staden for at dei fell utanfor skule og samfunn, lærer dei mestring og får sosial kompetanse gjennom praktiske oppgåver, prosjektdeltakarane forbetrar resultata på skulen, og får fiska og friluftsliv som viktige og stimulerande hobbyar.

TAM (Tryggleik, Ansvar og Mestring) er eit alternativt undervisningsopplegg i regi av NJFF Vestland.

Kontakt oss

Lurer du på meir om TAM-prosjektet? Ta kontakt med oss!

Kenneth Bruvik
E-post: kenneth.bruvik@njff.no
Telefon: 936 31 246

Ingvild Aurdal
E-post: eposttam@njff.no
Telefon: 928 58 676

Terje Wangsholm
E-post: hordaland@njff.no
Telefon: 414 45 768