Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Fysio- og ergoterapi

Utvidar opningstida på Straume terapibasseng

Måndag, tysdag, torsdag og fredag er terapibassenget ope mellom klokka 15 og 16. Tilbodet er for dei som har dokumentert frå lege eller annan behandlar som stadfestar at dei har helsegevinst av å nytta bassenget. Maksimalt 10 personar kan nytta bassenget kvar dag. Folk kan nytta tilbodet eín gong pr. veke. Påmelding til terapibassenget@oygarden.kommune.no eller telefon 55 09 68 50. Før oppmøte, må ein få stadfesting.