Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Fysio- og ergoterapi

Smittevern ved terapibasseng

Per i dag har vi ope for gruppebehandlingar i basseng. Aktivitet i  symjehall vert opna for aktivitetar for barn og unge til og med 19 år frå og med 20. januar. Det vert ikkje tilrådd å driva organiserst aktivitet innandørs for vaksne frå og med 20 år. Offentleg bading er stengt inntil vidare. Her finn du rettleiing om smittevern