Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Utvidar opningstida på Straume terapibasseng

Måndag, tysdag, torsdag og fredag er terapibassenget ope mellom klokka 15 og 16. Tilbodet er for dei som har dokumentert frå lege eller annan behandlar som stadfestar at dei har helsegevinst av å nytta bassenget. Maksimalt 10 personar kan nytta bassenget kvar dag. Folk kan nytta tilbodet eín gong pr. veke. Påmelding til terapibassenget@oygarden.kommune.no eller telefon 55 09 68 50. Før oppmøte, må ein få stadfesting.

Terapibasseng

Vi tilbyr trening i varmtvassbasseng. Bassenget har ein gjennomsnittstemperatur på 33,9 grader. Det er 12,5 meter langt og er utstyrt med boblebad, massasjebenk, massasjedyser, vannmassasjestråle, motstraumsanlegg. Det er tilgang til badstue (85 grader).

Bassenget er tilrettelagt for funksjonshemma med velutstyrt handikapgarderobe.

Behandling/trening i vatn kan fremja fysisk funksjon og lindra smerter ved ei rekke funksjonsvanskar. Oppdrift frå vatnet gjer at ein kan bevega seg lettare og med mindre smerte. Motstand i vatn gjev effektiv trening.

Søk om bruk av Straume terapibasseng

Lag og organisasjonar i Øygarden kommune som har deltakarar med helseutfordringar eller behov for trening i varm vatn kan sende søknad for leie av terapibasseng. 

Elektronisk skjema

Oversikt over eigentrening

Oversikt over gruppebehandlingar

Opningstid

Terapibassenga følgjer skuleruta til skulane i Øygarden kommune og er stengt i ferier og helligdagar. 

Pris

Same pris som for fysioterapeut med driftstilskot. Vurdering: takst A1a. Bassengtrening: takst C34d + C34g. Har du frikort 2 er tilbodet gratis.

På nettsida til lovdata.no finn du informasjon om kostnad.

Det vert sendt faktura frå kommunen kvar månad.

 

Offentleg bading

Informasjon om offentleg bading og svømmekurs finn du på heimesida til Øyane svømmeklubb.