Psykisk helse

Akutt hjelp/aktutt fare

Ved behov for akutt hjelp ring legevakten på 116 117. Ved akutt fare for liv og helse – ring 113.