Friskliv og meistring

Gjenopning av tilbod

Friskliv og meistring vil starte ein gradvis og forsiktig gjenopning av tilbod denne veka. Vi vil starte opp med treningsgrupper utandørs for våre deltakarar. Treningstilboda i denne unntaksperioda vil fråvike frå det reelle treningstilbodet. Her finn du meir informasjon