Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Treningstilbod

Friskliv og Meistring tilbyr ulike treningstilbod til deg som ønskjer å endre vanar, betre helsa, ha ein betre kvardag med sjukdom eller helseutfordringar.

Oversikt over treningstilbod

Vi tilrår også

Tilbod som ligg utanfor Friskliv og Meistring, men som er gode alternativ til deg som ønskjer å trena eller vera fysisk aktiv.

Kurskalender

Friskliv og meistring
E-post
Telefon 55 09 68 50