Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Frisklivsresept

Om du ønskjer hjelp og støtte til å endra vanar knytt til fysisk aktivitet og kosthald, kan du be fastlege eller spesialist om å fylla ut ein frisklivsresept til deg. Denne fungerer som ein tilvising som du treng for å delta på Livsstilskurs og treningane i regi av Friskliv og meistring. Du kan skriva ut og ta med frisklivsresepten til lege for utfylling, eller be lege om å skriva han ut.

Du vil få tilbod om ein helsesamtale ved oppstart og ved slutten av oppfølgingsperioden. Saman vurderer vi kva tilbod som er det rette for deg, og utarbeider ein plan og mål for endringane du vil gjera. Dersom vi ser at du har behov for eit anna tenestetilbod, gjev vi deg nødvendig informasjon.

Oppfølging på frisklivsresept varar i 6 månadar.

 
Send skjema til:
Øygarden kommune - Friskliv og meistring
Ternholmvegen 2, 5337 Rong
Friskliv og meistring
E-post
Telefon 55 09 68 50