Saksdokument kommunesamanslåing: 2017 - 2019

Her finn du møteinnkallingar med saksliste/saksframlegg og protokollar for førebuande fellesnemnd (FF), felles forhandlingsutval, fellesnemnda, kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalet, kontrollutvalet, valnemnda, partsamansett utval, utval for tenester og levekår, utval for samfunnsutvikling, utval for plan og andre. 

Saksdokumenta omhandlar utval i samband med kommunesamanslåinga og nye utval for hausten 2019.

Andre arbeidsgrupper, utval og styre