Historie: Frå arbeidet fram til ny kommune

Den 1. januar 2020 vart dei tre kommunane i vest, Sund, Fjell og Øygarden, slått saman til eín kommune med namnet Øygarden.

Her finn du historiske dokument som; møteinnkallingar, protokollar, planar, rapportar, andre dokument, postliste og lenkje til prosjektnettsida til Nye Øygarden kommune. Desse sidene er under arbeid.

Her finn du møteinnkallingar med saksliste/saksframlegg og protekollar for fellesnemnda, kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalet, kontrollutvalet, valnemnda, partsamansett utval, utval for tenester og levekår, utval for samfunnutvikling, utval for plan og andre.

Her finn du milepelsplan, kommunikasjonsplan og rapportar i forbindelse med bygging av ny kommune.

Her fin du styringsdokument, omstillingsavtale, framdriftsplan og intensjonsavtale for Nye Øygarden kommune.

Her finn du postlista til Nye Øygarden kommune. Lista er utan tilhøyrande fulltekst dokument.