Historie: Frå arbeidet fram til ny kommune

Den 1. januar 2020 vart dei tre kommunane i vest, Sund, Fjell og Øygarden, slått saman til eín kommune med namnet Øygarden.

Her finn du historiske dokument (før 01.01.2020) som; møteinnkallingar, protokollar, planar, rapportar, postliste og andre dokument. 

Her finn du møteinnkallingar med saksliste/saksframlegg og protekollar for førebuande fellesnemnd (FF), felles forhandlingsutval, fellesnemnda, kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalet, kontrollutvalet, valnemnda, partsamansett utval, utval for tenester og levekår, utval for samfunnutvikling, utval for plan og andre.

Her finn du milepelsplan, kommunikasjonsplan og rapportar i forbindelse med bygging av ny kommune.

Her finn du mellom anna intensjonsavtale, omstillingsavtale og styringsdokument for Nye Øygarden kommune.

Her finn du postlista til prosjektet Nye Øygarden kommune. Lista er utan tilhøyrande fulltekst dokument.

Her kan du lesa magasin for tilsette i Fjell, Sund og Øygarden som handlar om arbeidet med Nye Øygarden kommune.

I samband med Sykkel-VM lanserte dei tre kommunane ein promoteringsfilm for Nye Øygarden kommune.

I serien Tankar om framtida formidlar elevar i Sund, Fjell og Øygarden kva dei tenkjer om  framtida i den nye kommunen. Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.