Andre dokument

Her finn du mellom anna intensjonsavtale, omstillingsavtale og styringsdokument for Nye Øygarden kommune.

Intensjonsavtale

Intensjonsavtale for Nye Øygarden kommune (PDF, 512 kB)

Omstillingsavtale

Styringsdokument

Styringsdokument for administrativ prosjektorganisering (PDF, 491 kB)

Kommunikasjonstiltak

Framdriftsplan for kommunikasjonstiltak Fase 3: – desember 2019 (PDF, 192 kB)

Sluttrapport frå utval for eigarskapsmodellar

Vedlegg til sak i fellesnemnda 16.04.2018

SWOT-analyse (PDF, 170 kB)