Administrativ leiing

Her finn du informasjon om administrativ leiing i Øygarden kommune. 

Kommunedirektør

Kommunedirektør Johnny Breivik - Klikk for stort bilete

Johnny Breivik
Telefon: 404 28 820
E-post: Johnny.Breivik@oygarden.kommune.no

 

Kommunedirektøren og dei fem kommunalsjefane utgjer leiargruppa.

Kommunalsjef for Oppvekst

Marius Flesland Sylta - Kommunalsjef for Oppvekst - Klikk for stort bilete

Marius Flesland Sylta
Telefon: 957 57 159
E-post: Marius.Sylta@oygarden.kommune.no

Skulesjef

Jon Erik Egeland
Telefon: 915 20 625
E-post: jon.egeland@oygarden.kommune.no

Barnehagesjef

Trond Heggestad
Telefon: 917 15 563
E-post: Trond.Heggestad@oygarden.kommune.no

Barn- og familiesjef

Marius Flesland Sylta (fungerande)
Telefon: 957 57 159
E-post: Marius.Sylta@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

Kommunalsjef for Helse og velferd

Kommunalsjef for Helse og velferd Line Barmen - Klikk for stort bilete

Line Barmen
Telefon: 993 77 018
E-post: line.barmen@oygarden.kommune.no

Assisterande kommunalsjef

Tove Helleland
Telefon: 997 07 128
E-post: tove.helleland@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

Kommunalsjef for Kultur og samfunn

Kommunalsjef for Kultur og samfunn Silje Aileen H. Haukedal (konstituert) - Klikk for stort bilete

Silje Aileen H. Haukedal
Telefon: 936 25 320
E-post: Silje.Haukedal@oygarden.kommune.no

Eigedomssjef

Jarle Kvalvik
Telefon: 409 23 738
E-post: Jarle.Kvalvik@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

  • Kultur (barne- og ungdomskultur, bibliotek, medborgarskap og idrett)
  • Plan, geodata og oppmåling (areal- og samfunnsplan, geodata og oppmåling)
  • Eigedom, drift og vedlikehald (eigedomsdrift, samferdsle og transport)
  • Reinhald
  • Byggesak, tilsyn og miljøforvaltning (dele- og byggesak, tilsyn, klager og miljøforvaltning)

Kommunalsjef for Organisasjon og samfunnssikkerheit

Kommunalsjef for Oppvekst Anne-Merete Vabø Haugane - Klikk for stort bilete

Anne-Merete Vabø Haugane
Telefon: 400 85 496
E-post: Anne-Merete.Haugane@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

Kommunalsjef for Finans- og økonomi

Kommunalsjef for Økonomi og organisasjon Anne Erdal - Klikk for stort bilete

Anne Erdal
Telefon: 902 88 087
E-post: anne.erdal@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

  • Finans og analyse
  • Rekneskap
  • Løn
  • Innkjøp
  • IKT og dokumentsenter