Administrativ leiing

Her finn du informasjon om administrativ leiing i Øygarden kommune. 

Kommunedirektør

Kommunedirektør Johnny Breivik - Klikk for stort bileteJohnny Breivik
Telefon: 404 28 820
E-post: Johnny.Breivik@oygarden.kommune.no

Kommunedirektøren og dei fire kommunalsjefane utgjer leiargruppa.

Kommunalsjef for Oppvekst

Kommunalsjef for Oppvekst Anne-Merete Vabø Haugane - Klikk for stort bileteAnne-Merete Vabø Haugane
Telefon: 400 85 496
E-post: Anne-Merete.Haugane@oygarden.kommune.no

Assisterande kommunalsjef

Jon Erik Egeland
Telefon: 915 20 625
E-post: jon.egeland@oygarden.kommune.no

Assisterande kommunalsjef

Trond Heggestad
Telefon: 917 15 563
E-post: Trond.Heggestad@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:


Kommunalsjef for Helse og velferd

Kommunalsjef for Helse og velferd Line Barmen - Klikk for stort bileteLine Barmen
Telefon: 993 77 018
E-post: line.barmen@oygarden.kommune.no

Assisterande kommunalsjef

Tove Helleland
Telefon: 997 07 128
E-post: tove.helleland@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:


Kommunalsjef for Kultur og samfunn

Kommunalsjef for Kultur og samfunn Silje Aileen H. Haukedal (konstituert) - Klikk for stort bileteSilje Aileen H. Haukedal
Telefon: 55 09 73 49
E-post: Silje.Haukedal@oygarden.kommune.no

Assisterande kommunalsjef

Rune Landro
Telefon: 938 17 044
E-post: rune.landro@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

 • Kultur (barne- og ungdomskultur, bibliotek, medborgarskap og idrett)
 • Plan, geodata og oppmåling (areal- og samfunnsplan, geodata og oppmåling)
 • Eigedom, drift og vedlikehald (byggdrift, samferdsle og transport)
 • Reinhald
 • Byggesak, tilsyn og miljøforvaltning (dele- og byggesak, tilsyn, klager og miljøforvaltning)

Kommunalsjef for Økonomi og organisasjon

Kommunalsjef for Økonomi og organisasjon Anne Erdal - Klikk for stort bileteAnne Erdal
Telefon: 902 88 087
E-post: anne.erdal@oygarden.kommune.no

Tenester under kommunalsjefområdet:

 • Personal og organisasjonsutvikling
 • Tryggleik (beredskap, kommuneadvokat, overordna internkontroll, HMT, personvern/GDPR og informasjonstryggleik)
 • Service (Innbyggjartorg, politisk sekretariat, forvaltning og saksbehandling, eigarstyring, informasjon, brukarstøtte, bustadkontor)
 • IKT og dokumentsenter
 • Økonomistyring
  - Budsjett, finans og eigedomsskatt
  - Rekneskap og økonomisk internkontroll
  - Løn
 • Innkjøp og investering