Aksjonssenter

Kontakt oss for informasjon om ulike tilbod som kan auka tryggleik og trivsel for deg som bur heime! Pårørande, naboar, helsepersonell og andre er også velkomen til å ta kontakt!

Ring oss gjerne på telefon 55 09 70 00 (telefontid måndag til fredag 08.00-15.00).

Bannerbilete med ulike aktivitetar for seniorar