Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Smittetal/statistikk | Vaksinasjon | Hurtigtest

Krisesenter

Øygarden kommune har inngått avtale med kjøp av krisesenter tilbud ved Bergen kommune.

Ved behov for krisesenter ta kontakt med Krisesenteret for Bergen og omegn Tlf: 55 31 50 50. Krisesenteret er døgnope.

Om oss

Krisesenter for Bergen og omegn gir hjelp til personar som er utsett for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rettleiing eller eit trygt midlertidig butilbod. Les meir om oss

Krisesenter for Bergen og omegn
Telefon 55 31 50 50

Opningstider

Opninstid

Krisesenteret er døgnope.