Krisesenter

Krisesenteret er et tilbod til deg som er utsett for vald eller overgrep fra ein partnar, familie eller andre du har et nært forhold til. Krisesenteret for vår kommune er Krisesenter for Bergen og omegn.

Informasjon på andre språk finn du her: Languages - Dinutvei.no

Krisesenteret tilbyr

Du treng ikkje å vera i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr:

  • Ein trygg, mellombels stad å bu – eller dagtilbod om du heller vil
  • Vern, tryggleik, råd og rettleiing

Om krisesenteret

Absolutt alle kan kontakta krisesenteret, kva tid som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

  • Krisesenteret har døgnopen vakttelefon
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bu på krisesenteret 
  • Du treng ingen tilvising eller timeavtale for å kontakta senteret

Kontakt oss

Krisesenter for Bergen og omegn

Nasjonale hjelpetilbod

Krisesenter for Bergen og omegn
E-post
Telefon 55 31 50 50

Opningstider

Krisesenteret er døgnope