Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du oppdatert informasjon om koronaviruset i Øygarden kommune

Krisesenter

Er du utsett for vald og treng vern eller nokon å snakka med? Vi har teieplikt og du kan vera anonym dersom du ønskjer det. Krisesenteret er eit tilbod til alle kvinner, barn og menn, som er utsette for vald i familien eller i andre nære relasjonar.

Pris

Det er gratis å få hjelp og bu på krisesenteret.

Krisesenter
Mobil 974 00 734

(eller ring legevakta 56 31 43 70)