Velkommen til Øygarden brann og redning

Aktuelt

  • 14.04.2023 Bålbrenning
    I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog eller annan utmark utan...
  • 01.03.2022 Ny brannstasjon i Skogsskiftet
    God framdrift for nytt teknisk servicebygg i Skogsskiftet, der Øygarden brann og redning får nye lokalitetar. Dersom...
  • 29.09.2020 Bålbrenning i forbodssona
    Øygarden kommune har ein lokal forskrift som regulerer open brenning. Den legg ned forbod mot bråtebrenning i tettbygde...

Kalender

Ingen planlagte hendingar