Velkommen til Øygarden brann og redning KF

Aktuelt

  • 18.12.2020 Nye mannskapsbilar og tankbilar
    Øygarden brann og redning KF kan med stolthet meddele at me no har fått sett i drift to nye mannskapsbilar og to nye...
  • 29.09.2020 Bålbrenning i forbodssona
    Øygarden kommune har ein lokal forskrift som regulerer open brenning. Den legg ned forbod mot bråtebrenning i tettbygde...
  • 23.09.2020 Årsgebyr feiing og tilsyn
    Øygarden kommune sender no ut faktura med årsgebyr for feiing og tilsyn. Gebyret omfatter alle bygningar med fyringsanlegg...

Kalender

Ingen planlagte hendingar