Har du fått faktura for fyringsanlegg 2021?

Gebyret for feiing og tilsyn med fyringsanlegg blir fastsett årleg av kommunestyret.
Gebyret dekker både feiing og tilsyn, og vert kravd inn årleg.
Gebyr for feiing og tilsyn vert sett likt for kvar bueining med fyringsanlegg. 

Her kan du lesa meir utfyllande om årsgebyr feiing og tilsyn

Velkommen til Øygarden brann og redning KF

Aktuelt

Kalender

Ingen planlagte hendingar