Velkommen til Øygarden brann og redning KF

Aktuelt

  • 21.06.2021 Sankthans bål
    Regelverket skiller ikkje mellom sankthansbål og andre bål. Det er tillat å brenne bål på innmark med god avstand frå...
  • 29.09.2020 Bålbrenning i forbodssona
    Øygarden kommune har ein lokal forskrift som regulerer open brenning. Den legg ned forbod mot bråtebrenning i tettbygde...
  • 09.06.2020 Bålbrenning
    I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog eller annan utmark utan...

Kalender

Ingen planlagte hendingar