Velkommen til Øygarden brann og redning KF

Aktuelt

  • 29.09.2020 Bålbrenning i forbodssona
    Øygarden kommune har ein lokal forskrift som regulerer open brenning. Den legg ned forbod mot bråtebrenning i tettbygde...
  • 23.09.2020 Årsgebyr feiing og tilsyn
    Øygarden kommune sender no ut faktura med årsgebyr for feiing og tilsyn. Gebyret omfatter alle bygningar med fyringsanlegg...
  • 23.06.2020 Informasjon om Koronaviruset (Covid-19)
    På grunn av Coronasmitte (Covid-19) i Noreg, reduserte Øygarden brann og redning KF utadretta verksemd i mars. Dette vart...

Kalender

Ingen planlagte hendingar