Velkommen til Øygarden brann og redning KF

Aktuelt

  • 01.03.2022 Ny brannstasjon i Skogsskiftet
    God framdirft på oppføring av nytt teknisk servicebygg for Øygarden brann og redning i Skogsskiftet. Dersom framdrifta...
  • 29.09.2020 Bålbrenning i forbodssona
    Øygarden kommune har ein lokal forskrift som regulerer open brenning. Den legg ned forbod mot bråtebrenning i tettbygde...

Kalender

Ingen planlagte hendingar