Velkommen til Øygarden brann og redning KF

Aktuelt

  • 18.12.2020 Nye mannskapsbilar og tankbilar
    Øygarden brann og redning KF kan med stolthet meddele at me no har fått sett i drift to nye mannskapsbilar og to nye...
  • 02.12.2020 Røykvarslerdagen
    1. desember er det røykvarslerdagen, huks å byte batteri i røykvarslarane dine.
  • 29.09.2020 Bålbrenning i forbodssona
    Øygarden kommune har ein lokal forskrift som regulerer open brenning. Den legg ned forbod mot bråtebrenning i tettbygde...

Kalender

Ingen planlagte hendingar