Registrere ny eldstad

Dersom du har montert ny eldstad skal melding om dette sendast Øygarden brann og redning.  

Større endringar med fyringsanlegget, som til dømes rehabilitering av skorstein, er søknadspliktig og må søkast om til kommunen som fyringsanlegget står i.

Registrer ny eldstad