Ledig stilling

Øygarden brann og redning er organisert som eit kommunalt føretak i Øygarden kommune. Føretaket har om lag 70 heil- og deltidstilsette, og har ansvar for brann- og redningsoppgåver for omlag 39 000 personar i Øygarden kommune i Vestland fylke.

Her finn du oversikt over ledige stillingar