Ledig stilling

Øygarden brann og redning er organisert som eit kommunalt føretak i Øygarden kommune. Føretaket har om lag 60 heil- og deltidstilsette, og har ansvar for brann- og redningsoppgåver for omlag 39 000 personar i Øygarden kommune i Vestland fylke.

Leiar beredskapsavdeling 100 % fast - Øygarden brann og redning KF. Søknadsfrist 09.06.2022

Her finn du oversikt over ledige stillingar