Ledig stilling

Øygarden brann og redning er organisert som eit kommunalt føretak i Øygarden kommune. Føretaket har omlag 60 heil- og deltidstilsette, og har ansvar for brann- og redningsoppgåver for 39 000 personar i Øygarden kommune i Vestland fylke.

Vi har for tida ledig følgjande stillingar:

  • Feiarsvein (100 %-stilling), vikariat til 1.7.2024
  • Feiarsvein (100 %-stilling), fast. Utlysing kjem om ikkje så lenge.