Øygarden brann og redning ønskjer alle ei fin jule- og nyttårshøgtid.

 

God framdirft på oppføring av nytt teknisk servicebygg for Øygarden brann og redning i Skogsskiftet. Dersom framdrifta held seg like god, ser vi fram til å kunne flytte inn i nye og flotte lokalar til sommaren i år. Skissa under viser korleis bygget vert.

 

Øygarden kommune har ein lokal forskrift som regulerer open brenning. Den legg ned forbod mot bråtebrenning i tettbygde strok. Dette gjeld også i nokre hyttefelt, slik som t.d. nordre Bildøy. Forskrifta er heimla i forureiningslova.