Fredag 11. februar trykka ordførar Tom Georg Indrevik på knappen som satte i gong første salve (MP4, 22 MB) til det som skal bli nytt teknisk servicebygg og bussparkering. 

Øygarden kommune har ein lokal forskrift som regulerer open brenning. Den legg ned forbod mot bråtebrenning i tettbygde strok. Dette gjeld også i nokre hyttefelt, slik som t.d. nordre Bildøy. Forskrifta er heimla i forureiningslova.