Gebyr for feiing og tilsyn sendes ut i desse dagar. Øygarden kommune sender no ut faktura med årsgebyr for feiing og tilsyn.

På grunn av Coronasmitte (Covid-19) i Noreg, reduserte Øygarden brann og redning KF utadretta verksemd. Dette vart gjort for å unngå at tilsette i brann- og redningstenesta bidrog til smittespreiing eller sjølv pådrog seg smitte.

Tusenvis møtte opp langs vegane i kommunen då naudetatane stilte opp med åtte-ti køyretøy i kortesje 2. påskedag.
- Det minna meg om folkefesten under Sykkel-VM i 2017, seier ein av dei frammøtte ved Landro skule, Elna Nybakk som er nestleiar i styret for Øygarden brann og redning.

 

I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog eller annan utmark utan tillatelse. Dersom brannfaren er spesielt stor utover disse tidene kan kommunen innføre forbod.