Hugs bålforbodet frå 15. april

Frå 15. april til 15. september gjeld det generelle bålforbodet i eller i nærleiken av skog og annan utmark.

Bålforbodet har nokre unntak, du kan lese meir om forbodet her.

Artikkelliste