Laurdag 24. september var det open dag på Ågotnes brannstasjon.

 

Fredag 11. februar 2022 trykka ordførar Tom Georg Indrevik på knappen som satte i gong første salve (MP4, 22 MB) til det som skal bli nytt teknisk servicebygg. Nye Skogsskiftet brannstasjon vert ein del av bygget. 

Skissa viser korleis bygget vert.

No er arbeidet godt i gong. Bilete viser konturen av det nye bygget, som truleg vert klart til bruk neste sommar.

 

 

Øygarden kommune har ein lokal forskrift som regulerer open brenning. Den legg ned forbod mot bråtebrenning i tettbygde strok. Dette gjeld også i nokre hyttefelt, slik som t.d. nordre Bildøy. Forskrifta er heimla i forureiningslova.