Bekymringsmelding

Bekymringsmeldingar er meldingar om risikoforhold knytt til branntryggleik.

Øygarden brann og redning ønskjer at publikum skal melde i frå om kritikkverdige forhold som angår branntryggleiken.

«Branntips.no» er ein ny nasjonal nettside kor du kan melde i frå til brannvesenet dersom du er bekymra for ein situasjon. Saman kan vi unngå at ein brann oppstår og potensielt redde liv.

Takk for at du bryr deg!

Forhold som krev oppfølging same dag meldes på telefonnummer 934 41 998.

Behov for akutt hjelp (ved brann og andre ulykker) ring 110.

På nettsida Branntips finn du meir informasjon om førebygging av brann og skjema kor du kan melda di bekymring.