Øygarden lokalmedisinsk senter

Øygarden lokalmedisinsk senter (LMS) er på 9 300 kvadratmeter og er lokalisert i helseområdet på Straume i Øygarden.

Samarbeidspartnarar er Helse Bergen og Vestland fylkeskommune (tannklinikk).

 I lokalmedisinsk senter finn du:

Informasjon til nye pasientar

Gjeld for pasientar ved Intermediær avdeling, Øyeblikkelig hjelp (ØH) og korttidspasientar.

Øygarden lokalmedisinske senter
Telefon 55 09 62 20

Adresse

Blombakkane 77,
5354 Straume