Noreg treng handverkarar, og på læreplasskonferansen på Odeon Kino på Straume var det mange gode ambassadørar for å satsa på praktisk yrke. Ordførar Tom Georg Indrevik og Einar Nilsson kjend frå Tid for hjem på TV2 var blant dei som slo eit slag for lærlingplassar.

 

I dag vart evalueringsrapporten for skogshogsten ved Fjell festning lagt fram. Det er konkludert med at det ikkje er ei konkret hending eller feil som har gjort prosessen dårleg, men heller ein sum av mange hendingar. Rapporten er utarbeidd av Rambøll.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 03.

 

Ordførar Tom Georg Indrevik trykte på knappen, og det small godt inne i kabeltunnelen då den siste salva vart sprengt for kabeltunnelen mellom Knarrvika og og trafostasjonen på Litlesotra. Heile prosjektet har ei ramme på om lag ein halv milliard kroner. Dette er den andre og siste av to tunnelar mellom Breivik i Drotningsvik og trafostasjonen på Litlesotra. 

   

Formannskapet for den nye kommunen fekk på tysdag grundig innføring i olje- og gassproduksjonen i Noreg, ikkje minst om det som skjer i vår eigen kommune. Noreg eksporterer gass for om lag 300 milliardar kroner i året. 40 prosent av dette vert produsert på Kollsnes og ført i røyr til Europa.

 

Denne veka er oppdraget med planering, bygging kaianlegg og administrasjonsbygg i Naturgassparken Vest på Kollsnes for karbonfangst og lagring lyst ut på Doffin. Northern Light er eit mottaksanlegg av CO2 som skal senda gassen gjennom røyr for lagring under havbotnen. Prosjektet er avhengig av investeringsvedtak i Stortinget.

 

I haust fekk dei tilsette på Gangstø ressurssenter beskjed om at ein søknad om eit europeisk samarbeid om inkluderande undervisning har blitt godkjend.  Den kommande veka skal Hege Stahl, Krister Omdal og Guttorm Helgøy vitja skular i Valencia Spania. 

 

Formannskapet i Øygarden meiner at kommunane må få ein kompensasjon for å vera vertskommune for havbruk, men at det er eit mål at inntektene er stabile.

 

Ni av lærlingane i Øygarden kommune dreiv aktivt rekrutteringsarbeid tysdag kveld. Over tusen personar var innom Yrkesmessa i Sotra Arena, og lærlingane i kommunen fekk kontakt med mange ungdomar som i desse dagane grublar på kva dei skal bli.

   

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for dei to første vekene i 2020. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd dei første dagane i det nye året.