Aktuell informasjon

Velkommen til Øygarden kommune

Tenester

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Øygarden. Sjå politiske møter på nett-TV, møtekalendar, råd og utval.
Du finn også informasjon om kommunen, administrasjon, grafisk profil og kommunale føretak. 

Aktuelt

 • 28.09.2022 Gratisbillettar til OTD ENERGI
  OTD har sidan starten i 1999 utvikla seg til å bli den leiande møteplassen for norske selskap i olje, energi og...
 • 27.09.2022 Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) var skuffa over at fleirtalet vil avvisa saka om politisk delegeringsreglement. Budsjettbalanse så langt
  Dersom ein legg til grunn at kommunen får dekt koronautgifter på 34 millionar kroner, vil kommunen liggja betre an enn...
 • 27.09.2022 Ill.foto: På speleflater i idrettshallar er maksimumstemperaturen sett til 17 grader. Kommunedirektøren tek straumgrep
  Kommunedirektør Johnny Breivik gjennomfører straumtiltak som kan gje ein reduksjon i forbruket på 20 prosent i 2023...
 • 26.09.2022 Ernst Einarsen ønskjer fleire tilrettelagde bustader. Her står han ved Lyngheia bufellesskap på Straume. Mange har behov for tilrettelagde bustader
  Utval for tenester og levekår har vedteke å starta opp arbeidet med bustadsosial temaplan og strategisk plan for kultur og...
 • 26.09.2022 Det var yrande liv på innbyggjartorget og biblioteket på laurdag. Mennesket i sentrum
  Laurdag vart det nye innbyggartorget og biblioteket på Straume offisielt opna. - Det moderne biblioteket prioriterer set...
 • 23.09.2022 Her er ny vekerapport
  I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 38.