På møtet skal kommunestyret ta stilling til framtidig omsorgstilbod i Øygarden. På kommunestyremøtet den 20. mai fekk ordførar Tom Georg Indrevik overlevert ein rapport om dette av Kristin Børve Jacobsen (Frp) i ei arbeidsgruppe som har arbeidd med dette.

Det er eit langt sakskart på det siste kommunestyremøtet i Øygarden før ferien. 27 saker skal behandlast på møtet som vert halde i Hjeltefjorden Arena.

  

Skisse over planområdet

Utval for plan vedtok i dag å leggja detaljreguleringsplan for Skogsleitet, Skoge, ut til offentleg ettersyn. Også plan for Ebbesvika-Straume vert lagt ut på høyring.

 

Denne paviljongen skal gje plass til heildøgsplassar olsorg om kommunestyret sluttar seg til tilrådinga frå utvalet

Utval for tenester og levekår tilrår at kommunestyret sluttar seg til tilrådingane frå eit arbeidsutval som har utarbeidd ein gjennomføringsplan for framtidige helse- og velferdstenester i Øygarden.

 

Skjermbilete frå kommune-TV.

Formannskapet tilrår å gjennomføra ei evaluering av pensjonstenestene for Øygarden kommune. Saka går til endeleg behandling i kommunestyret.

 

 

På eit gruppeleiarmøte drøfta ein seg fram til eit felles utsetjingsforslag om bruksbygg som ikkje er i bruk.

Utval for samfunnsutvikling tilrår å godkjenna handlingsprogram 2022-2025 slik det ligg føre. Tilrådingane vart gjort mot to røyster (Folkeaksjonen Nei til meir bompengar og Frp).

  

 

Møta skal vera med fysisk frammøte.  Arkivfoto rå møte i formannskapet i mai 2020

Det handlar mellom anna om framtidig omsorgstilbod, tilsynsavtalar for hallar og reguleringsplanar når tre utval skal ha møte i veka som kjem. Formannskapet har strategisamling den 7. juni og ordinært møte den 9. juni.

  

Illustrasjon

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 22.

 

Utdeling av pokal og is til elevane ved Bjorøy skule. Vi er kjempe-stolte.

Då var mai over, og vi har kåra vinnarane av den kommunale mattemaratonkonkurransen. 

Før behandling av sakene, hadde kommunestyret, ungdommens kommunestyre, utval for menneske med funksjonsnedsetjing og eldrerådet arbeidsverkstad med samfunnsdelen til kommuneplanen som tema.

Kommunestyret vedtok i dag med 37 røyster at det vert utarbeidd ein plan for innhaldet i det framtidige skulen i Øygarden for dei neste 30 åra. Kommunestyret slutta seg til tilrådinga frå utval for tenester og levekår.

 

Styrar Evelyn Spilde framfor den nye barnehagen.

Måndag 7. juni kan styrar Evelyn Spilde ønskja 76 barn velkomen til topp moderne lokale i nye Spildepollen kystbarnehage.