Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Illustrasjon

Formannskapet er uroa for at mangel på elektrisk kraft kan verta hinder for etablering av nye arbeidsplassar i regionen. I dag gav formannskapet uttale om konseptvalutgreiing (KVU) av eit tredje straumsamband til Kollsnes. Utgreiinga er utarbeidd av Statnett.

 

Har du det vondt eller slit du med sjølvmordstankar? Kjenner du nokon som har det vanskeleg? Ikkje ver redd for å søkja hjelp.

Sotra Arena

Den kommunale kriseleiinga (KKL) i Øygarden har vurdert aktuelle lokale for  vaksinasjon mot koronviruset. Det er konkludert med at Sotra Arena vert hovudlokale for vaksinasjonen. Det er også aktuelt på kort varsel å nytta Hjeltefjorden Arena og/eller Spildehallen dersom det vert behov for ekstra lokale.

 

Her går den første salva på Ljøsøyna av.

Det smalt kraftig på Ljøsøya då det i dag vart markert start på arbeidet med Northern Lights-prosjektet i Energiparken.

 

Ill.foto Mostphotos

Frikort-ordninga for helsetenester er forenkla frå 1. januar 2021.

 

Bilete frå opnngs

Det kan trygt seiast at 2020 vart eit spesielt år. Dette gjaldt også for Øygarden.

 

«Vekstportalen – ein ressurs for næringslivet» er kommunen og næringslivet si nye teneste for bistand i koronakrisa. Knytt til portalen er også servicetelefon for næringslivet oppretta.