Frå møtet i dag. Frå venstre; Ann Kristin Kløvrud Eriksen (Ap) som fremja forslaget, Helge Inge Johansen i sekretariatet og leiar i kontrollutvalet, Mons Tore Nakken.

Kontrollutvalet rår til at kommunestyret melder tidlegare ordførar og rådmann i gamle Øygarden, som øvst ansvarlege, til politiet for mogleg brot på reglar i samband anskaffingar.

  

 

Arkivfoto. Frå møtet 9. juni i år.

Tysdag 24. august er det kalla inn til formannskapsmøte. Mellom sakene er utbyggingsavtale med Brødrene Ulveseth Eiendom AS for Heimtun og behov for kommunal finansiering (eigendel) i samband med utbygging av breiband.

 

Barneverntenesta i Øygarden kommune søkjer vertsfamilie for ein ungdom, det vil seia at du har ein godkjend utleigeeining i tilknyting til din eigen bustad i Øygarden kommune.

Desse tre skreiv under avtalen. Frå venstre; rektor på Høgskulen på Vestlandet, Gunnar Yttri, konstituert kommunedirektør Rune Landro og ordførar Tom Georg Indrevik.

I dag (13. august) signerte leiinga på Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Øygarden kommune ein overordna samarbeidsavtale.
- Avtalen gjev retning for samarbeidet, sa rektor Gunnar Yttri etter at avtalen var underteikna.

  

To nye rektorar i Øygarden; Trine Omland (Øygarden ungdomsskule) og Tore Foldnes (Ågotnes skule og Gangstø ressurssenter)

Ved inngangen til det nye skuleåret har Øygarden ungdomsskule og Ågotnes skule fått nye rektorar. Trine Omland er tilsett som ny rektor på Øygarden ungdomsskule, medan Tore Foldnes tek over som rektor på Ågotnes skule.

 

Sommaraktivitetane for barn og ungdom nærmar seg slutten, men det er framleis mange ledige plassar på introduksjonskurs i teatersport neste veke.

Ill.

Frå 19. august startar fotballtilbod for menneske som er råka av psykiske lidingar. Dette er eit utviding av eit tilbod Sotra Sportsklubb starta hausten 2020.

 

Det vart lagt ned fleire kransar ved minnestøtta. Biletet viser leiar i Vestland AUF, som legg ned krans.

Rundt 60 personar var samla ved minnestøtta ved Stranda skule i dag for å markera at det er 10 år sidan terrorangrepet mot regjeringskvartalet og sommarleiren til AUF på Utøya. Alle talarane på markeringa understreka at dette var eit angrep på verdiane til Arbeidarpartiet og AUF.

 

Møtet vart gjennomført digitalt.

Formannskapet fekk i dag (15. juli) orientering om Klagenemnda for offentlege anskaffelser (KOFA) som har varsla at Øygarden kommune vert ilagt eit ovetredingsgebyr på 8,7 millionar kroner.

 

 

Ingvild Skaar og Ruben Håvik inviterer til 22. juli-markering ved minnestøtta ved Stranda skule.

Den 22. juli er det 10 år sidan regjeringskvartalet i Oslo og sommarleiren til AUF på Utøya vart utsette for to store terrorangrep. Torsdag 22. juli vert det invitert til markering ved minnestøtta ved Stranda skule.