Skjermbilete frå kommune-TV.

Formannskapet tilrår å gjennomføra ei evaluering av pensjonstenestene for Øygarden kommune. Saka går til endeleg behandling i kommunestyret.

 

 

På eit gruppeleiarmøte drøfta ein seg fram til eit felles utsetjingsforslag om bruksbygg som ikkje er i bruk.

Utval for samfunnsutvikling tilrår å godkjenna handlingsprogram 2022-2025 slik det ligg føre. Tilrådingane vart gjort mot to røyster (Folkeaksjonen Nei til meir bompengar og Frp).

  

 

Møta skal vera med fysisk frammøte.  Arkivfoto rå møte i formannskapet i mai 2020

Det handlar mellom anna om framtidig omsorgstilbod, tilsynsavtalar for hallar og reguleringsplanar når tre utval skal ha møte i veka som kjem. Formannskapet har strategisamling den 7. juni og ordinært møte den 9. juni.

  

Illustrasjon

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 22.

 

Utdeling av pokal og is til elevane ved Bjorøy skule. Vi er kjempe-stolte.

Då var mai over, og vi har kåra vinnarane av den kommunale mattemaratonkonkurransen. 

Før behandling av sakene, hadde kommunestyret, ungdommens kommunestyre, utval for menneske med funksjonsnedsetjing og eldrerådet arbeidsverkstad med samfunnsdelen til kommuneplanen som tema.

Kommunestyret vedtok i dag med 37 røyster at det vert utarbeidd ein plan for innhaldet i det framtidige skulen i Øygarden for dei neste 30 åra. Kommunestyret slutta seg til tilrådinga frå utval for tenester og levekår.

 

Styrar Evelyn Spilde framfor den nye barnehagen.

Måndag 7. juni kan styrar Evelyn Spilde ønskja 76 barn velkomen til topp moderne lokale i nye Spildepollen kystbarnehage.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 21.

 

Møtet vart halde i Hjeltefjorden Arena.

Tysdag 1. juni skal kommunestyret behandla dei sakene som var utsette på kommunestyremøtet den 20. mai.

  

Rune Landro

Onsdag 19. mai fekk Rune Landro spørsmålet om han ville ta på seg stillinga som konstituert kommunedirektør.
- Spørsmålet kom heilt uventa, men eg svarte ja der og då, seier Landro som dagen etter vart konstituert i stillinga.