Her går den første salva på Ljøsøyna av.

Det smalt kraftig på Ljøsøya då det i dag vart markert start på arbeidet med Northern Lights-prosjektet i Energiparken.

 

Ill.foto Mostphotos

Frikort-ordninga for helsetenester er forenkla frå 1. januar 2021.

 

Bilete frå opnngs

Det kan trygt seiast at 2020 vart eit spesielt år. Dette gjaldt også for Øygarden.

 

«Vekstportalen – ein ressurs for næringslivet» er kommunen og næringslivet si nye teneste for bistand i koronakrisa. Knytt til portalen er også servicetelefon for næringslivet oppretta.