Bilete frå opnngs

Det kan trygt seiast at 2020 vart eit spesielt år. Dette gjaldt også for Øygarden.

 

«Vekstportalen – ein ressurs for næringslivet» er kommunen og næringslivet si nye teneste for bistand i koronakrisa. Knytt til portalen er også servicetelefon for næringslivet oppretta.