Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

«Vekstportalen – ein ressurs for næringslivet» er kommunen og næringslivet si nye teneste for bistand i koronakrisa. Knytt til portalen er også servicetelefon for næringslivet oppretta.

    

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 09.

 

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 08.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 07.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 05. Her finn du også oversikt over gjeremåla til ordførar og varaordførar.