I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 26.

 

Lykke Zahl ser fram til å smaka på maten i krabbekloa.

Øygarden har mange flotte klatreplassar. På Turøyna var det berre å ta beina fatt frå køyrevegen vestover til den ideelle klatrestaden. Dett er eitt av mange tilbod om sommaraktivitetar. På Kystmuseet er det også populært å delta i sommaraktivitetar som til dømes å fanga krabbar.

 

Johnny Stril (Skålevik) var mellom dei første som tok vaksine den første massevaksinasjonsdagen den 30. april.

Også dette halvåret har vore prega av koronaviruset.

 

Vaksinasjon mot koronaviruset, Kystpasset, sommaraktivitetar og undersøking om varmmat på døra er noko av det du kan lesa om i ein informasjonsbrosjyre frå Øygarden kommune.

Illustrasjon

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 25.

 

Frå møtet torsdag. Nestleiar i utvalet, Kenneth Sangolt (til venstre) og utvalsleiar Svein Otto Jacobsen.

Utval for plan (UFP) behandla på torsdag klage frå Vestland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestland på sak om turveg på Liaskjeret der utvalet i april gav dispensasjon for etablering av turveg.

  

Yvonne Algrøy instrurerer kulturskulekoret før framsyninga fredag kveld.

Denne veka har kulturskulekoret og nokre til hatt lange øvingar for å førebu seg til sommarminimusikalen på fredag.
- Eg kjem til å vera 25 år og ukyssa, ropar Ingrid Skjold ut i ein sekvens dei øvde på torsdag ettermiddag.

 

Her skriv ordførar Tom Georg Indrevik under på avtalen.

Måndag signerte ordførar Tom Georg Indrevik og konsernsjef, Alexandra Bech Gjørv, samarbeidsavtalen mellom Øygarden kommune og SINTEF. Det var også digitalt arbeidsseminar (Teams) med nærare 40 deltakarar fordelt på tre sesjonar.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 24.

 

Kommunestyret vedtok gjennomføringsplanen for framtidige helse- og velferdstenester i Øygarden.

Kommunestyret slutta seg på torsdag samrøystes til tilrådingane frå eit arbeidsutval som har utarbeidd ein gjennomføringsplan for framtidige helse- og velferdstenester i Øygarden.