Aktuell informasjon

Arbeidet med carbonfangsanlegget i Energiparken er i full gang.

H2 Productions har signert en kontrakt med ZEG Power om kjøp av hydrogenanlegg.

 

Liljevatnet

Formannskapet tilrår at Liljevatnet skal byggjast ut med to nye barnehageavdelingar og tilpassa lokale for kulturskulen. Dei siste åra har bygget husa barnehage og kulturskule..

 

Då er sesongen for utesymjing i gong! Først ute er 7. trinn.

Bilete av bygd veg, Liaskjeret (des. 2020).

Utval for plan vedtok i dag samrøystes å godkjenna søknad om dispensasjon for etablering av turveg på Liaskjeret (gbnr. 49/2 m. fleire). Utvalet godkjende også at ein kan starta arbeidet med reguleringsplan for Haugaseto, Kåravika.

 

 

Liljevatnet

Kommunedirektøren går inn for at Liljevatnet vert bygd ut med to nye barnehageavdelingar og tilpassa lokale for kulturskulen.

 

 

Veronica Krogenæs strikkar sitjeunderlag, medan Rune Kaalaas makulerer post-it-lappar.

I lokala til Straume arbeids- og aktivitetssenter er det god aktivitet sjølv om koronaviruset får enkelte konsekvensar for drifta. I Øygarden er det tre slike senter; Straume, Skogsvåg og Rong.

 

Frå møtet i den digitale samfunnsverkstaden onsdag kveld. På biletet; Ole Rasmus Øvretveit

Dagleg leiar i Initiativ Vest og initiativtakar til Periferifestivalen på Glesvær, Ole Rasmus Øvretveit, hadde mykje på hjarta då han innleia digital samfunnsverkstad onsdag kveld. Øvretveit er også kjend som arrangørsjef for Periferifestivalen på Glesvær.

 |

Trude Drevland

Tidlegare ordførar i Bergen, Trude Drevland, la ingenting imellom då ho innleia på det digitale innspelsmøtet i regi av eldrerådet og rådet for personar med funksjonsnedsetjing på laurdag.
- Hugs at vil skal leva ein tredel av livet vår etter at vi er 65 år, sa Drevland.

 

 

Ungdomane har klare tankar om kva som er det beste med heimstaden.

- Kva er den sørlegaste bebudde øya i Øygarden kommune? Dette var eitt av 14 spørsmål i Kahoot-konkurransen som ungdommens kommunestyre konkurrerte seg imellom på innspelsmøtet om samfunnsdelen til kommuneplanen fredag ettermiddag.

 

Det aktuelle planområdet.

Utval for plan skal på møtet den 15. april ta stilling til om ein kan starta arbeidet med detaljregulering for Haugaseto, Kåravika. Utvalet skal også ta stilling til dispensasjonssøknad knytt til turveg på Liaskjeret.