Ill.

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 36.

 

Her er produsentar, samarbeidspartnarar og kommunale representantar samla på den nye marknadsplassen til Lokalmatringen.

Torsdag kveld var det offisiell opning av Lokalmatringen på Straume.
- Det handlar mellom anna å løfta fram norske bønder, seier dagleg leiar Preben Rasmussen.

 

Kommunestyret vart hale i Hjeltefjorden Arena.

Kommunestyret vedtok i dag samrøystes å leggja ned mellombels byggje- og deleforbod innanfor planområdet til detaljregulering for Ebbesvikneset, Ebbesvika, inntil planspørsmålet er endeleg avgjort.

 

Frå pressekonferansen i dag der prosjektleiar Arve Tjønn Rinde presenterte kontraktsvinnaren.

Tysdag presenterte Statens vegvesen kven som får OPS-kontrakten for Sotra sambandet (OPS-Offentleg-privat-samarbeid). Kontrakten går til Sotra Link og kontraktssummen har ei totalramme på 23,1 milliardar kroner (2022-kroner).
- Dette er ein historisk dag, seier ordførar Tom Georg Indrevik.

 

Frå møtet i administrasjonsutvalet i dag.

Administrasjonsutvalet behandla i dag ei sak om status og prosess knytt til betalt/ubetalt lunsjpause i Øygarden kommune.

 

 

Øygarden kommune har over tid lagt til rette for utbygging av breiband i område med dårleg dekning – område der det ikkje har vore kommersielt lønsamt å bygga ut slik infrastruktur.

 

 

Home-Start Familiekontakten (HSF) er eit frivillig tilbod til familiar med små barn, med ulike utfordringar i kvardagen. Dette er eit familiestøtteprogram der familiekontaktar (frivillige) vitjar familiar med minst eitt barn under skulealder, 2-4 timar kvar veke, i 6 mnd. Målet er å styrke foreldra, slik at barna får ein god barndom. HSF er eit supplement til det offentlege hjelpeapparatet.

 

Fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand

Statsforvaltaren gjennomførte i dag evalueringsmøte av storbrannen på Sotra 3. til 13. juni.
- I det store og heile var hjelpearbeidet ein vellukka operasjon, sa fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand.

 

Ill.

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 35.

 

Foto: Colourbox

Øygarden endar som nummer ni på Kommune-NM-barometeret til NHO. På landsbasis hamnar Øygarden på 54. plass.