Opningstider, vakttelefonar og hjelpetelefonar i sommarferien

Treng du oss i sommar, finn du opningstid og kontaktinformasjon her. Vi ønskjer alle i Øygarden ei trygg og fin sommarferie.

Ill. Pixabay - Klikk for stort bilete

Innbyggartorg og bibliotek - Sartor Storsenter

21. juni - 31. juli

 • Måndag 10.00 - 16.00
 • Tysdag 10.00 - 16.00
 • Onsdag stengt
 • Torsdag 12.00 - 19.00
 • Fredag 10.00 - 16.00
 • Laurdag stengt

1. august - 21. august

Innbyggartorget og biblioteket på Sartor Storsenter er på flyttefot på Sartor Storsenter og held stengd i denne perioden. Innbyggartorga og biblioteka på Sund Senter og Rong Senter er ope som vanleg.

Innbyggartorg og bibliotek - Sund Senter og Rong Senter

21. juni - 21. august

 • Måndag meirope (ubetjent)
 • Tysdag 10.00 - 16.00.
 • Onsdag meirope (ubetjent)
 • Torsdag 12.00 - 19.00
 • Fredag 10.00 - 16.00
 • Laurdag meirope (ubetjent)

Meiropent bibliotek

I Skogsskiftet og på Rong kan innbyggjarar som har registrert seg og fått tilgang nytte tilbodet «Meiropent» kvar dag frå kl 08.00 – 22.00. 

Sentralbordet - Telefon 56 16 00 00

Måndag til fredag 09.00 - 15.00.

Vakttelefonar og hjelpetelefonar 

Naudnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113


Legevakt

Telefon: 116 117
Meir informasjon om legevakta


Aksjonssenter - Øygarden lokalmedisinske senter

Aksjonssenteret er bemanna på dagtid måndag til fredag 08.00 - 15.00.
Meir informasjon om Aksjonssenteret


Alarmtelefon for barn og unge

Telefon: 116 111
Meir informasjon for deg som er barn eller ungdom


Barnevernvakta for Askøy og Øygarden

Akuttelefon: 979 98 300 eller politiet på 02800
Meir informasjon om barnevernvakta


Byggesaksvakta

NB! I perioden 01.07 til 15.08 så er byggesaksvakta berre open måndagar og fredagar mellom kl. 12.00 og 15.00.

Telefon: 55 09 73 50
E-post: postmottak@oygarden.kommune.no
Opningstid: Måndag, onsdag og fredag kl. 12.00-15.00

Har du spørsmål om di sak?
Ta kontakt med saksbehandlaren din på telefon 56 16 00 00
tysdag og torsdag mellom kl. 09.00-15.00


Helsestasjonstenesta 

Telefon: 56 16 03 00
Telefontid: Måndag til tordsga 08.30 - 11.15 og 12.30 - 13.30. Fredag 08.30 - 11.15 og 12.00 - 13.00.
Gjeld for desse tenestene: Familie og rettleiingssenteret, skulehelsetenesta, helsestasjonstenesta, jordmortenesta og flyktninghelsetenesta. Meir informasjon om helsestasjon for ungdom


Kirkens SOS

Telefon: 22 40 00 40


Krisesenter for Bergen og omegn

Telefon: 55 31 50 50 (døgnope)
Meir informasjon om krisesenter


Kommunale bygg

Vakttelefon: 476 06 122


Mental helse

Telefon: 116 123


Voldtektsmottaket

Telefon: 55 55 99 50


Vatn, avløp og renovasjon

Telefon: 917 29 717
Meir informasjon om ØyVAR


Skada hjort, fugl eller andre dyr

Telefon: 948 54 645


Straumtenester

Telefon: 05 123
Meir informasjon på heimesida til BKK (straumbrudd)


Jakt - Varsling om ettersøk med lys

Telefon: 55 09 73 45 | SMS 986 75 405


Øygarden brann og redning 

Vakttelefon: 934 41 998