Opningstider, vakttelefonar og hjelpetelefonar i sommarferien

Treng du oss i sommar, finn du opningstid og kontaktinformasjon her. Vi ønskjer alle i Øygarden ei trygg og fin sommarferie.

Sommerfugl og blomst - Klikk for stort bilete

Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter 

Opningstid f.o.m veke 26 t.o.m. veke 35.

  • Måndag: 10.00 – 16.00
  • Tysdag: 10.00 – 16.00
  • Onsdag: 10.00 –16.00
  • Torsdag: 12.00 – 18.00
  • Fredag: 10.00 – 16.00
  • Laurdag: Stengt

Innbyggartorg og bibliotek på Sund Senter 

Sommarstengd f.o.m. veke 29 t.o.m veke 31.

Innbyggartorg og bibliotek på Rong Senter

Sommarstengt f.o.m. veke 28 t.o.m veke 31.

Meiropent bibliotek

I Skogsskiftet og på Rong kan innbyggjarar som har registrert seg og fått tilgang nytte tilbodet «Meiropent» kvar dag frå kl 08.00 – 22.00. 

BUA - Ågotnes

BUA, som låner ut utstyr til idrett , leik og friluftsliv er stengt i veke 30 på grunn av ferieavvikling.

Sentralbordet - Telefon 56 16 00 00

Måndag til fredag 09.00 - 15.00.

F.o.m. veke 29 t.o.m veke 32 vil sentralbordet vera stengt frå 11.30-12.00 for lunsj. Ein må òg kanskje forventa noko lenger ventetid på telefonen i denne perioden.

Vakttelefonar og hjelpetelefonar 

Naudnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Politistasjonen i Øygarden

Publikumsvakta for politihenvendingar ved politistasjonen i Øygarden er stengt i veke 28-31. 
Veke 25, 26 og 27 er ekspedisjonen ope i følgjande tidsrom:

  • Torsdag kl. 10.00 - 14.00 
  • Øvrige dager stengt

Passekspedisjon vil ha ope alle dagar i Øygarden (veke 25 – 32) og vi er tilgjengeleg via 02800.  
Sjå elles politiet.no for opningstid hos dei andre politistasjonane.

Legevakt

Telefon: 116 117
Meir informasjon om legevakta

Aksjonssenter - Øygarden lokalmedisinske senter

Aksjonssenteret er bemanna på dagtid måndag til fredag 08.00 - 15.00.
Meir informasjon om Aksjonssenteret

Alarmtelefon for barn og unge

Telefon: 116 111
Meir informasjon for deg som er barn eller ungdom

Barnevernvakta for Askøy og Øygarden

Akuttelefon: 979 98 300 eller politiet på 02800
Meir informasjon om barnevernvakta

Byggesaksvakta

Byggesaksvakten er ope måndag og fredag kl. 12.00 - 15.00 frå 1. juli t.o.m. 15. august.

Telefon: 55 09 73 50
E-post: postmottak@oygarden.kommune.no

Helsestasjonstenesta 

Sund helsestasjon er stengt i veke 31.
Rong helsestasjon er stengt i veke 25-32. 
Ta kontakt med oss på telefon eller via Helse Norge om du har spørsmål.

Digihelsestasjon - No kan du kommunisera digitalt med helsestasjon og skulehelsetenesta

Telefon: 56 16 03 00
Telefontid (veke 25 - 32 | 19. juni - 13. august): Måndag til torsdag 08.30 - 11.30. Fredag er telefonen stengt.
Gjeld for desse tenestene: Familie og rettleiingssenteret, skulehelsetenesta, helsestasjonstenesta, jordmortenesta og flyktninghelsetenesta. Meir informasjon om helsestasjon for ungdom

Kirkens SOS

Telefon: 22 40 00 40

Kommunalt hjelpemiddellager

Telefon: 55 09 68 50
Telefontid: måndag til fredag kl. 08.00 - 12.00 og 13.00 - 15.00
Stad: Hjelpemiddellager (Straume terapisenter) Blombakkane 7, 5354 Straume
Opningstid: måndag til fredag kl. 08.00 til 15.00

Krisesenter for Bergen og omegn

Telefon: 55 31 50 50 (døgnope)
Meir informasjon om krisesenter

Kommunale bygg

Vakttelefon: 476 06 122

Mental helse

Telefon: 116 123

Landbruk

Har du spørsmål til landbruksavdelinga?
Telefon: 56 16 00 00
Opningstid: Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

NAV

Telefon: 55 55 33 33
Opningstid: Drop-inn måndag og torsdag kl. 12.00 - 14.00.

Oppmåling

Telefon: 55 09 73 98
Opningstid: Måndag og torsdag kl. 12.00 - 15.00
E-post: oppmalingpost@oygarden.kommune.no

Voldtektsmottaket

Telefon: 55 55 99 50

Vatn, avløp og renovasjon

Telefon: 917 29 717
Meir informasjon om ØyVAR

Skada hjort, fugl eller andre dyr

Telefon: 948 54 645

Straumtenester

Telefon: 05 123
Meir informasjon på heimesida til BKK (straumbrudd)

Jakt - Varsling om ettersøk med lys

Telefon: 55 09 73 45 | SMS 986 75 405

Øygarden brann og redning 

Vakttelefon: 934 41 998