Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Smittetal/statistikk | Vaksinasjon | Hurtigtest

Søk Rask Psykisk Helsehjelp

Oppfølgingen gis hovedsakelig i form av kurs, gjerne i kombinasjon med helt kortvarig individuell oppfølging.

Kva tilbyr vi?

Tilbudet gis etter modellen Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)

Våre kurs og samtalar kan foregå både på nett og ved fysisk oppmøte. Av erfaring og frå forsking veit vi at kursa kan vera effektiv og god hjelp. I RPH-modellen er det sentralt å gje oppfølging på lavast mogleg nivå, og du bør derfor vera forberedt på at dette mest sannsynlig vil vera vårt tilbod til deg, eller ein del av det. Kva for tilbud som er rett for deg og din situasjon vurderer vi i inntaksteam og saman med deg. 

Kven kan få tilbodet?

Målgruppa vår er innbyggjarar i kommunen i aldersgruppa frå 18 år og oppover, med milde til moderate psykiske helseplager.

Dersom du har slitt over lengre tid, og har problem med å fungera i kvardagen, så vil vårt tilbod og våre rammer mest sannsynlig ikkje passa deg. Da kan du ha rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta, og kan få hjelp av fastlege til henvisning dit.

Kursoversikt

Kurs- og aktivitetskalender

Korleis få tilbodet?

Dersom du ønskjer å få oppfølging hos oss, kan du:

  • Sende inn kontaktskjemaet vårt her (knapp under)
  • Du kan få henvisning frå fastlege
  • Du kan kontakte oss på telefon 469 49 904

Slik søkjer du

Søk rask psykisk helsehjelp (PDF, 156 kB)

Send skjema til:
Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong

Pris

Tilbodet er gratis.

Kva skjer vidare?

Vi har inntaksmøter kvar tysdag, og du kan reikne med at vi svarar deg i løpet av ei eller to veker. Ved høgtider og ferier kan det ta noko lenger tid.