Legevakt, lokalmedisinsk senter, Aksjonssenter og akutt helsehjelp