Hjelpetelefonar

Har du det vondt eller slit du med sjølvmordstankar? Kjenner du nokon som har det vanskeleg? Ikkje ver redd for å søkja hjelp.

Sjå hjelpetilboda nedanfor - du kan snakke med oss om alt. 

Ved akutt fare for liv og helse, ring 113. 

Kirkens SOS: 22 40 00 40
Mental helse: 116 123
Legevakten: 116117
Overgrepsmottaket i Bergen: 55 55 99 50 (nettside Bergen kommune)

Illustrasjonsbilete av to gutar som klatrar opp ei fjellskrent. - Klikk for stort bileteIll. Pixabay