Utlysing av parallelloppdrag

Øygarden kommune inviterer til parallelloppdrag for Stovevatnet og regionsenteret Straume. Vi ønskjer oss to team med tverrfagleg kompetanse og solid erfaring, som er kreative i å finna innovative, framtidsretta, berekraftige, men realistiske løysingar for utvikling av Stovevatnet og samanhengar i regionsenteret Straume.

Frist for anbudskonkurransen er torsdag 3. november 2022.  

Utlysinga av parallelloppdraget (Doffin)

Vedlegg til anbodskonkurransen