Parallelloppdrag for Stovevatnet – regionsenteret Straume

Ny riksveg skal gå i tunell under Straume. Som ein konsekvens av dette skal Stovevatnet fyllast att og hevast opp til omkringliggande terreng. Stovevatnet vert dermed eit nytt areal, med ei sentral plassering på Straume.

Øygarden kommune har invitert to arkitektteam til å arbeida parallelt med forslag og idear for korleis Stovevatnet kan sjå ut i framtida. Forslaga frå arkitektane skal også visa korleis nytt land på Stovevatnet skal henga saman med resten av regionsenteret Straume. Då må dei særleg legga vekt på at det skal bli enklare når vi skal frå ein stad til ein annan på Straume.