Parallelloppdrag for Stovevatnet – regionsenteret Straume

Kva skal skje i området mellom kollektivterminalen og rådhuset på Straume? 

Lukk auga og prøv å sjå for deg at Stovevatnet, som ligg mellom Sartor Storsenter og rådhuset, er fylt att. Her skal det byggjast ny vidaregåande skule og ny, flott kollektivterminal. Den nye riksvegen gøymer seg i tunell under Straume sentrum. Men kva skal ein elles bruka det nye byggjelandet til? 

Parallelloppdrag for Stovevatnet - regionsenteret StraumeStraume