Stadanalyse Straume

Stadanalysen viser utfordringar og moglegheiter på Straume, og tek utgangspunkt i evalueringar og rapportar som er utarbeidd i samband med den pågåande utviklinga på Straume. Stadanalysen viser også traseen for synfaringa, som arkitektteama gjekk som del av oppstartsseminaret 23. november 2022.