Samfunnsdelen til kommuneplanen

Samfunnsdelen til kommuneplanen er det viktigaste verktøyet vi har for å styra kommunen vår, og handlar om korleis vi skal utvikla tenestene og legga til rette for god samfunnsutvikling. Planen er utarbeida i samarbeid med innbyggarar, næringsliv, lag og organisasjonar, tilsette, folkevalde og andre aktørar. Kommunen vil takka alle involverte for flotte innspel og godt engasjement.