Aktuell informasjon

Straume sentrum

Denne planen legg grunnlaget for utviklinga av regionsenteret for Øygarden kommune. Dette er den største og mest kompliserte reguleringsplanen som nokon gong har vore fremja i tidlegare Fjell kommune. Målet for planen er å leggja til rette for at Straume sentrum skal ta steget frå kjøpesenter til bysentrum, og hovudgrepet er å skapa ein ny bystruktur og leggja til rette for nye og samansette funksjonar. Planen legg også opp til ei vesentleg estetisk oppgradering av sentrumsområdet, med eit eiga kvalitetsprogram for gater, plassar og parkar.  Kjernen i sentrum vil vera den nye ”Festplassen” med tilliggjande bygg.

Dokument