Levekårsutvalet

Levekårsutvalet (LKU) er eit av tre hovudutval i kommunen, som alle innstiller i saker til overordna politiske organ, og gjer vedtak i tråd med det politiske delegasjonsreglementet

Ansvarsområde:

  • Helse/skule/sosial/barnehage/omsorg/NAV - drift og planlegging
  • Kommunedelplanar (tematiske innanfor leverkårsområde)
  • Samfunnskontakt - frivillige lag og organisasjonar, idrett, kyrkja
  • Kultur og kulturskulen

Møteplan

Her finn du oversikt over møta i Levekårsutvalet og sakspapir. 
Sakspapir er tilgjengeleg om lag 7 dagar før kvart møte.

Medlemmer

Utvalet har 11 medlemmer.

Her finn du oversikt over møte i LKU, sakspapir, leiar og representantar med kontaktinformasjon

Utvalsleiar Ernst Morten Einarsen, H - Klikk for stort bilete
Helge Nilsen, KRF - Klikk for stort bilete
Renate Toft, H - Klikk for stort bilete
Robert Kaupang Sæle, H - Klikk for stort bilete
Synne Nordøy, H - Klikk for stort bilete
Espen Cornell Jacobsen, Ap - Klikk for stort bilete
Geir Knarvik Fjeldstad, Ap - Klikk for stort bilete
Kristin Børve Jacobsen, FrP - Klikk for stort bilete
Hege Renathe Glesnes, INP - Klikk for stort bilete
Sølvi Kobbeltvedt, Sp - Klikk for stort bilete
Kjell Rune Garlid, SL-TVØ - Klikk for stort bilete

Møte vert sendt på kommune-TV

Møta i Kommuneplanutvalet vert strøyma på kommune-TV. Du kan sjå møta undervegs eller i etterkant av møta.

Reglement