Reglement for møte i folkevalde organ

Reglementet gjeld generelt for alle folkevalde organ. I organ der det eventuelt er eigne reglar, blir desse nemnde spesielt. I Øygarden kommune gjeld prinsippet om meiroffentlegheit. Vedteken i kommunestyret 28.11.2023.