Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna.
Opningstid kl. 08.00 til 15.00 alle dagar (mån-sun).
Her finn du oppdatert informasjon, råd og tiltak om koronaviruset i Øygarden kommune

For folkevalde

Her finn du nyttig informasjon til deg som folkevald politikar.

Ved kvar ny kommunestyreperiode skal dei folkevalde ha ei drøfting om kva storleik og former for godtgjersle folkevalde skal ha. 

Politisk delegeringsreglement vedteke av kommunestyret 21. november.2019 med endringar vedteke i kommunestyret 28.05.2020.

Som folkevald har du møteplikt i dei kommunale organa du er vald inn i, jf. kommunelova § 8-1.