Politisk delegeringsreglement

Dette reglementet har fokus på delegering av politisk mynde og delegering av mynde til kommunedirektøren.

Det vil vere naturleg å sjå dette saman med eit eige reglement for delegering av mynde frå kommunedirektøren til ulike delar av administrasjonen, altså eit eige administrativt reglement. All delegering frå politisk nivå til administrasjonen skjer til kommunedirektøren.

Politisk delegeringsreglement