Kommuneplanutvalet

Kommuneplanutvalet (KPU) er eit av tre hovudutval i kommunen, som alle innstiller i saker til overordna politiske organ, og gjer vedtak i tråd med det politiske delegasjonsreglementet.

Ansvarsområde:

  • førebu prosessen for kommunestyret i arbeidet med kommuneplanens arealdel med dei tilhøyrande temaplanar. 
  • på vegne av kommunestyret følga opp og førebu nye revisjonar av areal- og samfunnsdelen til kommuneplanen og rullering av planstrategien
  • handtere overordna temaplanar knytt til arealbruk, som til dømes strandsoneplan. 

Møteplan

Her finn du oversikt over møta i Kommuneplanutvalet og sakspapir.
Sakspapir er tilgjengeleg om lag 7 dagar før kvart møte.

Medlemmer

Utvalet har 11 medlemmer.
Her finn du oversikt over representantar med kontaktinformasjon.

Utvalsleiar Svein Otto Jacobsen, FrP - Klikk for stort bilete
Nestleiar Beate Bjelland, H - Klikk for stort bilete
Anne-Sissel Fjæreide, H - Klikk for stort bilete
Rikard Toft Ledang, H - Klikk for stort bilete
Anita Andrine Skjold Hellesø, Ap - Klikk for stort bilete
Bjarne Tjong, INP - Klikk for stort bilete
Kenneth Hjortland, KRF - Klikk for stort bilete
Andreas Breivik Ormevik, MDG - Klikk for stort bilete
Nils Bjarte Sæle, R - Klikk for stort bilete
Nina Glesnes, SL-TVØ - Klikk for stort bilete
Elizabeth Toft Erichsen, V - Klikk for stort bilete

Møte vert sendt på kommune-TV

Møta i Kommuneplanutvalet vert strøyma på kommune-TV. Du kan sjå møta undervegs eller i etterkant av møta.

Reglement