Formannskapet

Formannskapet er kommunen sitt nest øvste styringsorgan. 

Formannskapet - samansetjing

Formannskapet består av 11 medlemmer som er valde blant kommunestyret sine medlemmer. Formannskapet vert leia av ordførar.

Kva er eit formannskap?

Formannskapet førebur saker for kommunestyret og har mynde til å fatte vedtak i mindre saker og i særskilde hastesaker. Formannskapet er kommunen sitt nærings- og økonomiutval.

Oversikt over formannskapet sitt ansvarsfelt finn du i kommunen sitt politiske delegeringsreglement.

Møteplan

Her finn du oversikt over møte i formannskapet og sakspapir. Sakspapir er tilgjengeleg om lag 7 dagar før kvart møta.

Møta vert sendt på kommune-TV

Møta i formannskapet vert strøyma gjennom kommune-TV. Du kan sjå møta undervegs eller i etterkant av møta.

Reglement

Medlemmer

Representantar med kontaktinformasjon.

Ordførar Tom Georg Indrevik, H - Klikk for stort bilete
Varaordførar Anita Garlid Johannesen, FrP - Klikk for stort bilete
Andreas Kallekleiv, H - Klikk for stort bilete
Nils Kåre Skoge, H - Klikk for stort bilete
Silvia Haugland, H - Klikk for stort bilete
Espen Stølsnes Harkestad, Ap - Klikk for stort bilete
Marianne Sandahl Bjorøy, Ap - Klikk for stort bilete
Robert Lund, INP - Klikk for stort bilete
Ingvill Kvalsnes Blom, KRF - Klikk for stort bilete
Jan Utkilen, SL-TVØ - Klikk for stort bilete
Eva Aarskog, SV - Klikk for stort bilete