Her er ny vekerapport

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 12.

Meld deg på Sykle til jobben!

Sykle til jobben er ein lågterskel og sosial konkurranse som passar for alle, uansett form. No er tida inne for å melda seg på i konkurransen åleine eller saman med kollegaer og vener. Merk at Sykle til jobben startar 3. mai! Øygarden kommune har via Miljøløftet gratisavtale med Bedriftsidretten/Sykle til jobben. Dette inneber at alle tilsette i Øygarden kommune kan delta i Sykle til jobben 2024 gratis.
Les meir.

Inviterer til kunstLab på Frihuset

To veker etter påske inviterer Øygarden kulturskule elevar frå 5. til 10. trinn til kreative kunstsamlingar på Frihuset på Ågotnes etter skuletid.
- Vi har sikra oss gode ressurspersonar til å gjennomføra tilbodet om kunstLab fram til sommarferien, seier avdelingsleiar ung kultur, Hilde Kristin Egeland.
Les meir.

Heile konsernet er no miljøfyrtårnsertifisert

Fredag overrekte ordførar Tom Georg Indrevik Miljøfyrtårnsertifikat til Smith Stål i Øygarden. Smith Stål er ISO-sertifisert og mange av krava til Miljøfyrtårn var i utgangspunktet på plass.
Les meir. 

Fiskar og tømmermann runda 100

Oskar Rong runda 100 år 20. mars. Ordførar Tom Georg Indrevik var på plass på Tednebakkane omsorgssenter og overrekte blomar til jubilanten. Oskar Rong bur på Kvalen heilt sør på Rong med Nordsjøen som nabo i vest. Oskar Rong og kona bur no på Tednebakkane omsorgssenter. Her får han god omsorg og pleie.
Les meir.

Fleirdoblar stipendpotten til kultur og idrett

- Vi ønskjer å visa at vi vil ta godt vare på dei ungdomane som verkeleg vil satsa på kultur og idrett. Det seier leiar i levekårsutvalet, Ernst Einarsen, før kommunen skal dela ut 500 tusen kroner i kommunale stipend til kultur og idrett. I tillegg til kommunale stipend skal kommunen fordela fleire millionar kroner i tilskot til frivillige organisasjonar og kulturformål. Les meir om alle tilskotsordningane her.
Les meir.

No kan du søkja tilskot til kultur, idrett og fritid

1. mars opna kommunen for søknader om årets tilskot til lag og organisasjonar. På to av ordningane kan også privatpersonar søkja. Fristen er 15. april. Nytt av året er at tilskotspotten for kommunale stipend er auka frå 100 000 til 500 000, og det er derfor mogleg for eliteutøvarar å oppnå større stipend innanfor ordninga. Samstundes vil det bli delt ut fleire, mindre stipend.
Les meir.

Delte ut Miljøfyrtårnsertifikat til Smith Stål Vest 
(artikkel kjem fredag ettermiddag

Opningstider, vakttelefonar og hjelpetelefonar i påskehelga

Treng du oss i påska, finn du opningstid og kontaktinformasjon her. Vi ønskjer alle i Øygarden ei trygg påskehøgtid.
Les meir.

Ordføraren neste veke (12)

 • 18.03.:  Interne møte
               Eigarmøte Eviny
 • 19.03.:  Regionalt planforum vedr CCS – Stura
               Gjennomgang av KS-prosjekt 
 • 20.03.:  NHO Årskonferanse i Vestland
               Besøk 100 års-dag
 • 21.03.:  Møte i Høgre – Oslo 
 • 22.03.:  Møte i Oslo