Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Kjøpmannsvågen

Hovudformålet i planen er offentleg friområde; med fritidsbusetnad, utleigehytter, småbåthamn og tilrettelegging for fritidsaktivtetar.

Heile området nord for fylkesvegen er regulert til offentleg friområde og tilrettelagt med fleire turvegar med universell utforming, i tillegg til fleire nye turstiar. Universell tilgjengeleg fiskeplass under brua styrkjer også bruken av området.

Parkering for bussar ved fylkesvegen gjer det mogleg for større grupper å besøka området.

Dokument