Aktuell informasjon

Rong sentrum

Hovudføremålet med planen er fortetting og vidareutvikling av kommunesenteret på Rong. Området skal få tydelegare tettstadspreg med miljøgate og eit tettare utbygd sentrum. Rong skal vera eit kommunalt servicesenter med eit mangfald av funksjonar og aktivitetar. Områdereguleringsplanen skal leggja til rette for stadutvikling som i større grad knyter seg mot sjøen og tilgrensande grøne kvalitetar.

Dokument