Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Smittetal/statistikk | Vaksinasjon | Hurtigtest

Fast leige til trening og øving

Lag og organisasjonar kan søkja om fast trening- og øvingstid i kommunale anlegg.

Treningstid i anlegg

  • Gymsalar er frå kl. 17.00 til 22.00
  • Idrettshallar frå kl. 15.00 til 22.30
  • Symjebasseng frå kl. 17.00 til 21.00
  • Uteanlegg frå kl. 15.00 til 22.30

Søk om fast treningstid/øvingstid

Elektronisk skjema

Dersom du ønskjer leige av kommunale anlegg til enkeltståande arrangement finn du meir informasjon her.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for fast tildeling:

  • 1. mai for inneanlegg
  • 1. mai for uteanlegg

Pris

Tilbodet er gratis i gymnastikksalar, idrettshallar og uteanlegg når føremålet for lag og organisasjonar i Øygarden kommune. For symjehallane gjeld eigne satsar, med reduksjon eller fritak for grupper med særlege behov.