Søk om fast leige til trening og øving

Lag og organisasjonar kan søkja om fast trening- og øvingstid i kommunale bygg og anlegg. Søknadsfrist for fast tildeling neste skuleår er 1. mai.

Ill. Fotballspilling i gymsal - Klikk for stort bilete

Søknadstider for bygg og anlegg

  • Gymsalar er frå kl. 17.00 til 22.00.
  • Idrettshallar frå kl. 16.00 til 22.30.
  • Kulturhus kl. 16.00 til 22.00.
  • Symjebasseng frå kl. 17.00 til 21.00.
  • Uteanlegg frå kl. 15.00 til 22.30.

Søk om fast treningstid/øvingstid

Elektronisk skjema

Dersom du ønskjer leige av kommunale anlegg til enkeltståande arrangement finn du meir informasjon her.

Pris

Tilbodet er gratis i gymnastikksalar, idrettshallar, kulturhus, uteanlegg og symjehallar når føremålet for lag og organisasjonar i Øygarden kommune. 

Lover og reglar