Hjelp før du søkjer

Du finn tips og råd hos Direktoratet for byggkvalitet til kva du bør undersøkje før du set i gang.

Vi kan hjelpe deg med:


Byggesaksvakta

Kontakt byggesaksvakta eller reserver møte for å få svar på spørsmål om til dømes søknadsreglane, og få hjelp til å finna fram til kva reglar som gjeld på staden der du skal byggja. Dette gjeld både lovbestemte reglar og regler fastsette i reguleringsplan eller kommuneplan.


Konkret førespurnad

Ein konkret førespurnad vil typisk vera spørsmål om å kunne oppføre eit konkret byggetiltak på ein konkret eigedom. Spørsmål der det må gjerast ei vurdering av byggesak.

Kommunen må bl.a. tolke plangrunnlag og regelverk før ein kan svare. Samt gje tilbakemelding på om tiltaket er søknadspliktig eller unnateke søknadsplikt.

I Øygarden kommune er ikkje denne type førespuradar gebyrbelagt.

Du kan forvente et svar i løpet av 10 virkedager. Send inn førespurnad:

Ikkje gje sensitiv informasjon i meldinga. Ikkje gje sensitiv informasjon i meldinga.
Felt merka med * må fyllast ut

Dersom vi ser at prosjektet er særleg komplisert kan vi vise deg til å bestille ein førehandskonferanse.


Ting førehandskonferanse

Dersom du har meir konkrete planar om bygging, er det mogleg å tinga ein førehandskonferanse. På førehandskonferansen vil du få meir informasjon om behandlinga av byggesøknaden. Byggesøknaden vert ikkje behandla på dette møtet.

Pris

5.5.2.14 Førehandskonferanse
Gebyr Full sats
Førehandskonferanse 2 200

Les meir om gebyr for reguleringsplan, byggje- og delesaksbehandling, oppmåling og eigarseksjonering.

Vi treng informasjon om:

  • Eigedomen det gjeld
  • Kva du ønskjer å byggja
  • Alternative tidspunkt det passar å møtast

Ein av saksbehandlarane våre vil ta kontakt med deg for å avtala eit møte på Øygarden rådhus.

Bestilling av førehandskonferanse

Byggesaksvakta
E-post
Telefon 55 09 73 50


Reserver møte

Opningstid byggesaksvakt
Måndag, onsdag og fredag
kl 12.00-15.00

Har du spørsmål om di sak?
Ta kontakt med saksbehandlaren din
tysdag og torsdag mellom
kl. 09.00-15.00